content
19.04.2019

Wat zijn bewezen voordelen van een zit-sta-bureau?

Rugpijnklachten nemen af
In 2016 onderzochten wetenschappers 3 maanden het effect van zit-sta-bureaus op rugpijnklachten van kantoormedewerkers. Aan het einde van elke werkdag moesten zij zowel een vragenlijst invullen als pijnindicatie geven. Al na een paar weken bleek hun rugpijn- en nekklachten met 32% te zijn verbeterd.

Stemming verbetert
In 2012 bekeken wetenschappers het effect van staan op de stemming van kantoormedewerkers. Hiervoor kreeg de helft van hen een traditioneel bureau en de rest een zit-sta-bureau. Na 7 weken gaven degenen met een staand bureau aan zich minder gestrest en vermoeid te voelen in vergelijking met de groep die dezelfde tijd zittend hadden doorgebracht.

Staan verlengt je leven
Verschillende studies hebben aangetoond dat mensen die veel zitten meer risico lopen om vervroegd te overlijden. De verklaring hiervoor is dat zittend gedrag de kans op type 2 diabetes en hartziekten vergroot. Een voorbeeld betreft een onderzoek waarbij de wetenschappers 18 eerder uitgevoerde studies analyseerden. Zij concludeerden dat mensen die het meeste zitten 49% meer risico lopen om vervroegd te overlijden in vergelijking met de mensen die het minst zitten. Het verminderen van de zittijd met 3 uur per dag is verbonden aan een levensverlenging van 2 jaar.

Staan verlaagt je bloedsuikerspiegel
Over het algemeen is een hoge bloedsuikerspiegel na de maaltijd slecht voor je gezondheid. Dit geldt met name voor mensen met type 2 diabetes. Gebleken is dat mensen die na de lunch 180 min. stonden een 43% lagere bloedsuikerspiegel hadden vergeleken met zittende collega’s.

content

Copyright 2012 Picsal Media