content

Rugprotocol

In 2009 heeft Majelle Laman voor haar ‘Master Sportfysiotherapie’ een behandelprotocol voor stabiliteitstraining van de lage rug ontwikkeld. 

Dit is een protocol voor patiënten met steeds terugkerende of langdurige lage rugklachten. 
Het streven is: klachten te verminderen en tevens de oorzaak van het ontstaan van de klacht weg te nemen, zodat in de toekomst de kans op terugkeer wordt verkleind. In de hierop volgende jaren heeft onze praktijk dit protocol verder ontwikkeld en  gepresenteerd aan huisartsen en revalidatieartsen.

Voor welke patiënten is dit protocol van toepassing?
Met name voor patiënten met aspecifieke lage rugklachten. Dit zijn rugklachten waarbij er geen duidelijke letsel/schade als oorzaak voor de klachten gevonden wordt. Lage rugklachten komen in Nederland veel voor. Uit een bevolkingsonderzoek bij mensen van 25 jaar en ouder bleek lage rugklachten de meest genoemde klacht van alle klachten van het bewegingsapparaat. In verreweg de meeste gevallen (90%) wordt er geen lichamelijke afwijking (bijvoorbeeld op een MRI of röntgenfoto) gevonden. Wel ziet men bij lage rugklachten een afnemend fysieke belastbaarheid van de rug. In de loop der tijd gaat men de rug steeds meer ontzien, uit angst opnieuw klachten te krijgen.

De behandeling

Door de rugklachten effectief aan te pakken, proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. De behandeling is gericht op het verbreden van de kennis over uw rugklachten met als doel de zelfredzaamheid te verhogen. De gedragsmatige aanpak staat in de behandeling centraal. Bij langer bestaande klachten, waarbij er geen sprake is van letsel, is een goede trainingsopbouw essentieel.  
Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

De behandeling bestaat uit:
- het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten, zodat u weet hoe u het 
  beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kunt handelen;
- adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van 
  werkzaamheden of sport;
- een op maat gemaakt trainingsprogramma, m.n. veel trainen van de verloren functies;
- eventueel manueel therapie;
- eventueel haptonomie.

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen. Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

content

Copyright 2012 Picsal Media