content
27.06.2018

Wat is het cardiovasculair risicomanagement?

Cardiovasculair risicomanagement is het in kaart brengen van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct, angina pectoris, herseninfarct, vaatproblemen in de benen (etalagebenen). De fysiotherapeut tracht door middel van leefstijladviezen deze risicofactoren positief te beïnvloeden.

Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten?
De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten is roken. Roken verdubbelt het risico op hart- en vaat ziekten. Ook als iemand in uw naaste familie een hart- of vaatziekte heeft voor het 60e levensjaar, heeft u een verhoogd risico. Daarnaast zijn suikerziekte, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol risicofactoren. Gebrek aan lichaamsbeweging en overgewicht spelen ook een rol.

Voorbeeld
Een 60-jarige man, die al zijn hele leven rookt, komt op de praktijk. Hij heeft overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging. Uit onderzoek bij de huisarts blijkt dat de cholesterol (HDL): 6,2 mmol/l is en de systolische bloeddruk is 160 mmHG. Wanneer het cardiovasculair risicoprofiel wordt opgesteld, blijkt dat hij 42% risico loopt op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekte binnen 10 jaar. Afhankelijk van de grootte van het risico stelt de fysiotherapeut een behandelplan op om de risicofactoren te verminderen. Hoe kan je de risicofactoren verminderen?Stoppen met roken is het belangrijkste; streef naar een normaal lichaamsgewicht (middelomtrek: vrouw <88cm; man <102cm);  BMI <25 kg/m²; zorg voor voldoende lichaamsbeweging (volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen) en gezonde voeding.

content

Copyright 2012 Picsal Media