content
content
content

Wees (sport)blessures voor!

In de VS is Functional Movement Screen (FMS) een vaak toegepast hulpmiddel bij topsporters en in Nederland neemt de populariteit inmiddels toe. Onder andere de voetbal-, handbal- en volleybalbond maken er op dit moment gebruik van. Fysiotherapeuten gebruiken de FMS steeds meer in het (sport-) revalidatietraject.

De FMS is een screening dat doormiddel van verschillende oefeningen een inzicht geeft in de lichaamsbeperkingen qua stabiliteit, mobiliteit, flexibiliteit en/of kracht.
Met de FMS kunnen (sport)blessures worden voorkomen. Men krijgt door de screening een indruk in welk lichaamsgebied van de patiënt of sporter de kans op blessures het grootst zijn. Het doel van de test is om op een gerichte manier zwakke schakels in het lichaam op te sporen en deze met oefeningen te verhelpen.

Feiten
Het is een simpel meetsysteem om het bewegen van de patiënt of sporter te beoordelen;
Geeft fysieke disbalans of zwaktes weer;
Met simpele oefeningen wordt dit gecorrigeerd;
Helpt om potentiële oorzaak-gevolg relaties vast te stellen tussen micro trauma en chronische 
blessures in relatie tot bewegingsasymmetrie;
Verbetert functionele en atletische prestaties;
Reduceert blessures met een individueel trainingsschema.

Hoe werkt het?
Stabiliteit, mobiliteit, flexibiliteit en kracht worden o.a. gemeten aan de hand van 7 verschillende oefeningen. Elke afgenomen oefening wordt met een score beoordeeld, waarbij tijdens de uitvoering wordt gelet op pijn, beweeglijkheid en compensaties. De scores van de zeven testen worden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore.
Na afloop van de FMS weet je precies waar je blessuregevoelige plekken zitten. Je kunt hierdoor gerichter trainen en je lichaam versterken waardoor het blessurerisico wordt verkleind.

content

Copyright 2012 Picsal Media